Artboard 1
Artboard 1
BannerAied_Artboard1
BannerAied_Artboard2
BannerAied_Artboard5
previous arrow
next arrow

Prof. Richard Scase

Nhà cải tiến, thay đổi chiến lược kinh doanh, thuyết

Vị Lai. Doanh nhân cao cấp toàn cầu. Giáo sư tại trường ĐH Kent.

Emeritus Professor of Organisational Behaviour at the University of Kent

Trả lời