Sách tiếng việt cho người nước ngoài ở 4 cấp độ

Chúng tôi liên kết với tác giả cuốn sách ” TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI” (ở cấp độ mở đầu) để sản xuất và sắp ra mắt trong thời gian sớm nhất.

Theo lời tác giả. 

Cuốn sách này tập chung viết về tiếng Việt thương mại  và giao tiếp hàng ngày. Cuốn sách giúp người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa, lối sống của người  Việt một cách dễ dàng để tự tin tiếp cận với người Việt và thị trường kinh doanh tại Việt Nam.

Trả lời