Nhận hồ sơ đăng ký và đào tạo thi IELTS

Liên kết trực tiếp với Hội đồng Anh tại Việt Nam nhận hồ sơ đăng ký thi ( General / Academic) IELTS

Lệ phí thi IELTS: 4.750.000 Việt Nam Đồng, với các chính sách ưu đãi sau:

– Tư vấn miễn phí thủ tục đăng ký thi, định hướng thi đúng thời điểm. 

– Dậy chiến lược và bẫy ” trick & trap”  làm bài cho 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) 1 giờ 30 phút trị giá: 500. 000 VNĐ. 

– Tặng 1 cuốn bộ đề thi thử, Form sát với những đề thi được update mới nhất.

Link chi tiết xem tại đây: http://www.ielts-amain.com/

Trả lời