Bà gấu già ngồi trên khúc gỗ Dân ca Belarus

39,000