Chương trình tri ân khách hàng

[Chương Trình Tri Ân Khách Hàng – 𝑼𝑵𝑳𝑶𝑪𝑲 𝑽𝑰𝑬𝑻𝑵𝑨𝑴𝑬𝑺𝑬] GIẢM 20 % khi mua cuốn [𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎𝒆𝒔𝒆 𝑭𝒐𝒓 𝑭𝒐𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏𝒆𝒓𝒔 1] TẶNG KÈM cuốn 𝑩𝒊́ 𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝑵𝒐́𝒊 𝑻𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑪𝒂̂́𝒑 𝑻𝒐̂́𝒄 [20 chủ đ𝒆̂̀ & 2000 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒖𝒐̂́𝒏𝒈]

Trả lời