• Bản quyền:

Mọi bản quyền về web, sở hữu trí tuệ, sản phẩm, nội dung, các thiết kế hình ảnh, đồ hoạ, phần mềm, hình ảnh, videos, âm nhạc, âm thanh, biên phiên dịch phần mềm, bộ kế hoạch chiến lược các dự án trí tuệ, máy móc, thiết bị, tên miền, mã giao dịch ngồn cũng như thương hiệu nhãn hiệu đã được đăng ký hay chưa đăng ký là tài sản thuộc về AMAIN [AIED CO.,LTD] chúng tôi. Toàn bộ trang thông tin, hình ảnh, videos trên trang web này được bảo hộ, bảo vệ bởi luật bản quyền của nhà nước sở tại Việt Nam và các luật pháp đa phương với Quốc tế. Bản Quyền đã được bảo lưu trên toàn hệ thống thông tin bộ, các cơ quan ban nghành liên quan.

  • Mọi hành vi gian lận đánh cắp tài sản trí tuệ, tái sinh, sao chép mạo danh sẽ đưa ra pháp luật Việt Nam và tham tán Quốc tế để giải quyết và y sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những hành động của mình.
  • Các điều kiện, điều khoản, luật nội ngoại bộ và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam và tham tán hiệp ước Quốc tế sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái quy định, thẩm quyền từ trang web này của công ty AMAIN [AIED CO.,LTD]