• 1. Những quyền lợi dành cho đối tác
  • Được quyền phân phối và phát hành sản phẩm của Aied-co rộng rãi trực tuyến và ngoài trực tuyến trên thế giới.
  • Được cung cấp danh mục hàng hóa, dịch vụ hàng mới và các thông tin cần thiết khác có liên quan
  • Được cung cấp các chính sách ưu đãi theo từng chương trình
  • Được ưu đãi và quyền được hợp tác bán chéo.
  • Được chạy chung trương trình Talks show, các sự kiện xúc tiến thương mại, sự kiện ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới.
  • Được quyền đổi trả những sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất.
  • Được thông báo thay đổi luật hợp đồng, dịch vụ và các điều khoản khác trước 30 ngày làm việc.
  • Được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm tại quầy như Posters, flyers, videos trực tuyến…

  2. Trách nhiệm của đối tác

  • Chịu trách nhiệm và cam kết các thông tin cung cấp cho Aied-co.com là đầy đủ và chính xác.
  • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trong việc giao nhận hàng
  • Thanh toán theo quy định mà hai bên thỏa thuận
  • Thông báo ngay cho Aied-co khi phát hiện biến động giá trên thị trường hoặc thông tin bất thường liên quan đến sản phẩm do Aied-co cung cấp như khiếu nại của khách hàng, kiểm tra của các cơ quan chức năng …
  • Phối hợp với Aied-co tổ chức và thực hiện các chương trình trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi sản phẩm mới của Aied-co tại điểm kinh doanh và các kênh bán hàng khác. Nội dung chương trình này phải được đối tác chấp nhận bằng văn bản trước khi thực hiện.
  • Thanh toán đầy đủ theo quy định của hợp đồng.