VỀ CHÚNG TÔI

Là một công ty có tiền thân từ nền tảng Trung Tâm Ngôn Ngữ trực tuyến Amain từ tháng 5/2012 tại Ginza, Tokyo Nhật Bản, trung tâm đã đào tạo trực tuyến ngôn ngữ và kỹ năng cho hàng trăm hàng ngàn học viên trong và ngoài nước. Amain là bước đệm cho công ty Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Amain (AIED) ra đời vào ngày 22 tháng 2 /2018. 

Chúng tôi cung cấp học liệu in và hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ, chiến lược – kỹ năng các cấp quản lý, và lãnh đạo CEO. Liên kết thiết kế và biên soạn các dự án tài liệu (sản xuất học liệu) – trang thiết bị giáo dục và đào tạo. Tư vấn du học, biên và phiên dịch ngôn ngữ nhằm hỗ trợ các khách hàng lớn cũng như các học viên trong và ngoài nước. Chúng tôi liên kết với các Trường, đơn vị có danh tiếng trên toàn thế giới như Tập Đoàn Tài Chính Á Âu, Đại Học Cambridge, Oxford, California Riverside, thư viện Harvard, Columbia Newyork, Đại học Washingon vv… và một số cơ quan ban ngành. Năm 2023 AIED bắt đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp trong,  ngoài nước cùng cho thuê văn phòng, trụ sở và nhà ở. 

Cùng với các nhân sự cao cấp, năng nổ, nhiệt huyết đa ngành và đa quốc gia kết hợp thành đội ngũ vững bước để hình thành nên sứ mệnh của công ty.

SỨ MỆNH

Khẳng định cung cấp và kích hoạt các cơ hội kinh doanh, học tập cho các cá nhân, đơn vị các tổ chức phát triển trong xu thế toàn cầu hóa.

TẦM NHÌN

Với ước tính cho rằng theo xu thế nền tảng, hiện tại và tương lai sức mạnh của sự phát triển giáo dục ở các lĩnh vực khác nhau tiếp tục diễn ra không ngừng trên toàn cầu, từ hàng ngàn năm nay bởi tiền thân loài người và nền kinh tế có phát triển và văn minh hay không đều phải thông qua Giáo Dục + Đào Tạo toàn diện. Liên Kết chặt trẽ với các đơn vị Giáo Dục và Đào Tạo linh hoạt với các nước 7ED (education development countries: Anh, Mỹ, Úc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia Và Newzeland). Nhằm để bắt nhịp xu thế phát triển toàn cầu hóa cùng khối G8 vào năm 2030. Các sản phẩm, khách hàng, đơn vị sẽ được hỗ trợ hội nhập hóa mục tiêu chuẩn bị hành trang vững bước để phát triển tương lai của mình xứng với tầm nhìn khu vực. Khu vực Đông Nam Á sẽ phát triển kịp theo cuộc sống làm việc hiện đại hội nhập hóa như các nước đã phát triển như Mỹ, Anh, Nhật và các nước Châu Âu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Định hướng đổi mới xuất sắc.

+ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp.

+ 6L = Live/ Learn/ Love/ Laugh/ Lead/ Lean (Sống, học tập, yêu thương, cười, dẫn dắt, dấn thân).

+ Quốc tế hoá – Globalization (Hoà Đồng, Tôn trọng, Không phân biệt chủng tộc & vị trí địa lý).