• Bảo hành vận hành hệ thống và chúng tôi có quyền thay đổi nội dung thêm bớt hoặc cắt bỏ trên web
  • Chúng tôi đảm bảo, không có hàng giả, hàng, dịch vụ nhái kém chất lương được xuất ra từ bên chúng tôi. Nếu có do hệ thống in ấn, do qúa trình vận chuyển hay chuyển đổi bị lỗi chúng tôi sẽ đảm bảo 100% hàng, sản phẩm, dịch vụ chuẩn.
  • Bảo hành thông tin cá nhân cũng như các dịch vụ khác như dịch vụ thẻ , VIP, gói thầu, hợp đồng vv trọn đời cho đến khi quý khách và đối tác các bên  không còn nhu càu sử dụng thì chúng tôi sẽ huỷ bỏ thông tin đó.