Quy Trình Thanh Toán (Đối với khách hàng lẻ)

Bước 1: Khách hàng đặt hàng online. Khách hàng có thể đăng ký theo hình thức thanh toán Online (thanh toán chuyển khoản) hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD)

Bước 2: Aied-co xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng qua email hoặc điện thoại, hay hình thức đảm bảo khác.

Bước 3: Aied-co kiểm tra, đối chiếu, & tạo lệnh chuyển hàng.

Bước 4:  Chuyển hàng thông qua dịch vụ chuyển hàng

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và kiểm tra. Chú ý nhận đủ chứng từ, hóa đơn, và ký giấy xác nhận đã nhận đủ hàng

Bước 6: Khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng (COD), và kí xác nhận vào hóa đơn thanh toán. Nếu khách hàng đã thanh toán online thì bỏ qua bước này.

Bước 7: Khách hàng hài lòng và lên trang https://aied-co.com để nhận xét hoặc xác nhận Hoàn tất đơn đặt hàng. Khi người mua không có bất kỳ khiếu nại nào về hàng hóa nhận được. (Nếu sau khi hàng đã đến tay Khách hàng, mà Khách hàng vẫn không xác nhận hoàn tất, hệ thống sẽ tự hoàn tất đơn đặt hàng này trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao nhận hoàn tất, và tất nhiên khách hàng sẽ được công nhận là đã hài lòng và không có bất kỳ khiếu nại nào về hàng hóa nhận được).

Quy Trình Thanh Toán (Đối với đối tác)

Quy định cụ thể theo hợp đồng phân phối