Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ bằng cách sử dụng các công nghệ lưu trữ dữ liệu an toàn và các quy trình chính xác về cách chúng tôi lưu trữ, truy cập và quản lý thông tin đó. Các phương pháp của chúng tôi đáp ứng yêu cầu tuân thủ GDPR.

Liên hệ:

Giải thích về quyền riêng tư minh bạch

 

Chúng tôi đã cung cấp một số giải thích thêm về quyền riêng tư của người dùng và cách chúng tôi sử dụng các trang web của mình để giúp thúc đẩy phương pháp luận về quyền riêng tư của người dùng minh bạch và trung thực.

  • Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bên dưới:

Email: gm.team@aied-co.com

Hotline: +84 981433 046/ +8424 3212 3208