Theo GDPR, các quyền của bạn như sau. Bạn có thể đọc thêm chi tiết về quyền của mình tại đây;

Quyền được thông báo.

Quyền tiếp cận.

Quyền sửa chữa.

Quyền xóa.

Quyền hạn chế xử lý.

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu.

Quyền phản đối.

Quyền không bị đưa ra quyết định tự động bao gồm lập hồ sơ.

Chúng tôi xử lý các yêu cầu truy cập chủ thể theo chính sách GDPR.

Cookie “trang con”

Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web của mình để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách đặt một tệp văn bản nhỏ trên ổ cứng thiết bị / máy tính của bạn để theo dõi cách bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, để ghi lại hoặc ghi lại xem bạn đã xem các thông báo cụ thể mà chúng tôi hiển thị hay chưa, để giúp bạn luôn đăng nhập vào các trang web của chúng tôi. Một số cookie được yêu cầu để tiện sử dụng toàn bộ chức năng của trang web này.